Nytt liv för atomdrivet containerfartyg

Världens enda, enligt uppgift, atomdrivna containerfartyg Sevmorput kommer inte att huggas upp som planerat utan börja trafikera igen efter en genomgripande reparation.

Sevmorput levererades från Zaliv Shipyard i Ukraina i dåvarande Sovjetunionen 1988 för, enligt uppgift, otroliga USD 265 miljoner med dagliga driftskostnader på USD 90.000 de första två åren. Enligt globalresearch.org är Sevmorput det enda av totalt fyra atomdrivna lastfartyg som någonsin byggts som finns kvar.

Olje- och gasprojekt

I andra halvan av 2012 försvann fartyget från det ryska skeppsregistret och det kom rapporter om att hon skulle huggas upp, men i december 2013 meddelade det ryska statsägda rederiet Atomflot att fartyget kommer att genomgå omfattande reparationer och åter gå i kommersiell och militär trafik.

Enligt Barents Observer som citerar tidningen Murmansky Vestnik kommer fartyget som har en kraftfull isbrytningskapacitet åter att serva samhällen i norra Ryssland med förnödenheter. Hon kommer också involveras i olje- och gasprojekt i Arktis och utvecklingen av en zinkgruva på Novaya Zemlya.

När det gäller de militära insatserna kommer Sevmorput att transportera material för den ryska försvarsmaktens flygfält på bland annat Franz Josef Land.

Vancouver sa nej

Det isbrytande fartyget, 38.226 brutto, byggdes för internationell trafik och de sovjetiska myndigheterna ansökte bland annat om att anlöpa Vancouver men stötte på patrull. Beslutsfattarna i den kanadensiska staden ansåg att ett flytande kärnkraftverk inpå knutarna hade inneburit alltför stora risker.

Hon kom istället att serva den tunga industrin i norra Ryssland som behövde logistiklösningar året om. Men fartyget kunde ha fått ett bättre mottagande, myndigheterna i Nakhodka, Vostochny, Magadan och Vladivostok vägrade att ta emot fartyget och hamnarbetare protesterade i rädsla för radioaktivt läckage. Många hade Tjernobylkatastrofen fortfarande i färskt minne. Men så i mars 1989 fick fartyget till slut tillstånd att anlöpa Vladivostok.

Under 1990-talet gjorde fartyget bland annat seglingar till Vietnam men användes främst på rutten Murmansk–Dudinka. I slutet av 1990-talet lades fartyget upp i Murmansk på grund av förseningar i förnyelsen av kärnbränsle. Några år senare ”bunkrade” hon dock upp på nytt och återtog Dudinkatrafiken. Sedan dess har myndigheterna haft olika planer för henne, bland annat att hon skulle användas som borrfartyg men de idéerna skrinlades.

Sevmorput har en längd på 260 meter och en bredd på 32 meter. Kapaciteten är 1.328 teu. Hon har isklass RMRS UL och en KLR-40 nukleär reaktor installerad för driften. Hon gör 20.8 knop och två knop i en meter (!) tjock is.


Sevmorput (till vänster i bild) 1997. Foto: Wikipedia Commons/Терский берег

Kommentarer

 • Kapten Lägervall

  Kärnreaktordrivna fartyg är mycket miljöeffektiva och torde gå att motivera på de flesta fartyg över 70 000 samt även mindre isförstärkta fartyg för ishavstrafik. Tyvärr satte det japanska haveriet nästan helt stopp på alla diskussioner och man får nästan ett spjut genom kroppen om man nämner detta.

  När ser vi den första fartygsreaktoringenjören utbildad på någon av de svenska sjöfartshögskolorna? Praktik borde kunna göras på kärnkraftverk i lägst europafart 🙂 Kanske, hemska tanke, att praktik på kärnkraftverk i land eller i ubåt kan godkännas. Är vi förberedda i tanken? Jag hoppas det!

 • Anonym

  Savannah var 1000 gånger snyggare….1300 teu e ju inte så mycket för ett såpass stort & kostsamt fartyg.

 • Daniel Sandström

  Tillhör det ryska tankfartyget N/S ”CONCORD” ett av de få atomdrivna civila fartyg som fortfarande är i drift.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.