Många vrak under Stockholm

Ett stort antal fartygsvrak ligger under Stockholms innerstad – forskarna känner till 150 av dem.

På 1500-talet var vattenutbredningen i Stockholm mer omfattande än idag och vattnet gick ändå upp till dagens Humlegården – det är förklaringen varför så många vrak idag ligger under gator, torg, höghus och parker, skriver Svenska Dagbladet.

Sjunkna fartyg fylldes också med sten och jord för att skapa mer mark för bebyggelse. De har helt enkelt används som utfyllnad och riggats av och tömts på inventarier.

1500-tals fartyg

Under Stureplan på Östermalm, torget där Birger Jarlsgatan, Kungsgatan, Biblioteksgatan och Sturegatan möts, ligger till exempel ett stort fartygsvrak.

– Det var vid en brunnsgrävning 1863 som det upptäcktes att det fanns ett fartygsvrak cirka fyra meter under Stureplan. Troligen är fartyget från 1500-talets senare del eller 1600-talets första hälft, säger Marcus Hjulhammar, intendent på Sjöhistoriska museet, till Svenska Dagbladet.

– Det kan mycket väl vara Stora Kravelen – ett av de största örlogsfartygen som byggdes på 1500-talet.

denstorakravelen

(”Den Stora Kravelen” tecknad av amiral Jacob Hägg.)

300 sjömän

Enligt Wikipedia byggdes hon i början av 1530-talet. Det var Sveriges dittills största segelfartyg. Längden var 55 meter och aktern nådde upp till åtta meters höjd över vattnet. Och enligt titulärärkebiskop Olaus Magnus (1940–1557) hade örlogsfartyget en besättning på 1.000 soldater och 300 sjömän, och var bestyckat med murbräckor och annat groft skytt

Enligt Marcus Hjulhammar som medverkar i boken ”Stockholm örlogsstaden” känner man idag till 150 fartyg som ligger begravna under Stockholms innerstad, men att mörkertalet är mycket stort.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.