De största oljehamnarna

Preem satsar 300 miljoner på sitt raffinaderi i Göteborgs hamn – vilka är egentligen de största energi- och oljehamnarna i Sverige?

Dagens nyhet om Preems stora satsning på talloljebaserad diesel (man fördubblar produktionen till närmare 800.000 ton) på sitt raff i Energihamnen, Göteborgs hamn, väcker frågan vilka de största energi- och oljehamnarna i Sverige egentligen är? 

Tittar man på den senaste helårsstatistiken (från 2012) är skillnaden mellan Energihamnen i Göteborg och Preemraff i Brofjorden/Lysekil och övriga hamnar väldigt stor, ja förkrossande mätt i hanterande ton. Den förstnämnda är för övrigt också störst i Norden, vilket inte minst 2.500 fartygsanlöp om året vittnar om.

Energihamnens och Brofjordens dominans hänger samman med att mycket av raffinaderikapaciteten är lokaliserad till Västsverige. Och här spelar förstås Preem en huvudroll, bolaget svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska. Om jag inte missminner mig betalar också Preem in mest farledsavgifter i Sverige, för några år sedan hörde jag en siffra på 80 miljoner. Rätta mig gärna om jag har fel.

Här kommer tio-i-topplistan för 2012:

1. Göteborg, 22,2 miljoner ton
2. Brofjorden Preemraff, 20 miljoner ton
3. Malmö, 3,4 miljoner ton
4. Karlshamn 2 miljoner ton
5. Gävle 1,1 miljoner ton
6. Norrköping 845.000 ton
7. Oxelösund 644.000 ton
8. Stockholm 541.000 ton
9. Sundsvall 539.000 ton
10. Luleå 471.000 ton