Åkerinäringen blickar mot Filippinerna

Att världssjöfarten är beroende av filippinska sjömän är vida känt – nu riktar den europeiska åkerinäringen blickarna mot Asien allt mer.

Ett av norra Europas och Baltikums större åkerier, Dinotrans, har bemannat ett stort antal av sina 260 dragbilar med chaufförer från Filippinerna. Totalt har man anställt runt 150 lastbilschaufförer från det sydostasiatiska landet.

– Valet föll på Filippinerna bland annat eftersom rederinäringen har goda erfarenheter av filippinsk arbetskraft. Filippinerna är dessutom betydligt mer välorganiserat då det gäller arbetskraft till utlandet. Filippinska myndigheter tar ett helt annat ansvar för hela processen och ser både till arbetsgivares och arbetstagarens intressen, säger Staffan Resare, vd och huvudägare i Dinotransgruppen, till tidningen Transport & Logistik iDag.

Går utanför EU

Sjöfartstidningen har tidigare skrivit om att det som i stor utsträckning händer på de svenska vägarna nu är att lönerna dumpas – och det rejält. Enligt transportforskaren Henrik Sternberg vid Lunds Universitet genomgår åkerinäringen i princip samma utveckling som rederinäringen – fordonsflottan registreras i andra länder och man anställer utländsk arbetskraft.

– Åkerierna tar in utländska chaufförer som inte är medborgare i EU-land, till exempel Makedonien, Turkiet eller Filippinerna, för att hålla nere lönerna som i sin tur pressar transportpriserna. Normalt sett är lönekostnaderna större än dieselkostnaderna men för de svenska åkerier som tar in utländska chaufförer blir istället bränslekostnaderna den största utgiftsposten, sa Henrik Sternberg till Sjöfartstidningen i januari i år.

Bemannar världshandelsflottan

Åkerinäringens ökade intresse för Filippinerna står ändå – hitintills – slätt jämfört med sjöfartens. Enligt Joint Manning Group på Filippinerna fanns det omkring 400.000 filippinska sjömän anställda utomlands årskiftet 2011/2012. För Filippinerna betyder den här ”arbetskraftsexporten” oerhört mycket eftersom intjänade pengar ofta förs tillbaka och spenderas i hemlandet. Och för många familjer/släkter är de här pengarna oerhört betydelsefulla för överlevnaden.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.