Det finns alltid två sidor

Preem drog i september tillbaka sin ansökan om nytt miljötillstånd för Preem-raff Lysekil. Planen med en utbyggnad hade varit att kunna omvandla svavelrik tjockolja till produkter med lägre svavelhalt, som diesel och bensin. Enligt företaget låg kommersiella orsaker bakom beslutet om att dra tillbaka ansökan. Coronapandemin och dess effekter på världsekonomin sades bidra till att projektet inte längre var lönsamt.

Men det som präglat diskussionen kring den planerade utbyggnaden har varit miljöeffekterna. Preem och delar av sjöfartssverige har hävdat miljövinster av en utbyggnad då sjöfarten, fortfarande beroende av fossila bränslen, får tillgång till mer miljövänliga och effektiva sådana. Miljörörelsen å andra sidan har pekat på den kraftiga ökningen av koldioxid-utsläpp som en utbyggnad i Lysekil skulle medföra.

Hamnens beslut har väckt kritik hos en del redare

En annan nyhet som vi har rapporterat om i Sjöfartstidningen under hösten handlar om Göteborgs hamns rabatt för fartyg som drivs med LNG eller LBG. Hamnen håller på att fasa ut rabatten för LNG till förmån för LBG, och nästa år kommer LNG-rabatten att upphöra helt.

Enligt Göteborgs hamn beror beslutet på att man vill uppmuntra användandet av ett nytt miljövänligt bränsle, LBG.

Smutsiga fartyg

Men hamnens beslut har väckt kritik hos en del redare, som bland annat menar att miljön kommer att bli lidande när LNG-rabatten fasas ut och det samtidigt är svårt att bunkra LBG. Man menar att det finns en risk att smutsiga fartyg som inte drivs med LNG blir ett billigare alternativ för kunderna, och därmed kommer de att smutsa ner närmiljön i Göteborg med farliga partiklar.

Hamnen å andra sidan säger att de vill främja den allmänna teknikutvecklingen för LBG oberoende av lokala utsläpp.

Ett tredje exempel där det råder olika syn på vad som bäst gagnar miljön, dock inte hämtat från sjöfarten, handlar om så kallad koldioxidlagring. Bland annat SVT rapporterade tidigare i höstas om att energibolaget Stockholm Energi vill bygga en storskalig anläggning som ska kunna fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket motsvarar utsläppen från all biltrafik i Stockholm under samma tid. Tanken är att den infångade koldioxiden sedan ska skeppas till en anläggning som planeras att byggas långt under havsbottnen i Nordsjön. Men många i miljörörelsen är kritiska till tekniken, och menar att den upprätthåller ett gammalt system som går ut på att fortsätta att förbränna sådant som ger utsläpp av koldioxid.

Ska inte ta ställning

Det finns alltid två sidor av myntet. Vilken man väljer att lyfta fram kan bero på olika saker. I nyhetsrapporteringen ska vi som journalister inte ta ställning för det ena eller andra synsättet i olika frågor. Däremot ska vi låta olika åsikter höras och brytas mot varandra. På Sjöfartstidningen ska vi naturligtvis vara särskilt generösa med att släppa fram röster från olika delar av sjöfarten. Och även där kan åsikterna gå isär, som till exempel i frågan om Göteborgs hamns bränslerabatter.

Denna text publicerades först i nr 10/2020 av Sjöfartstidningen under vinjetten Akterspegeln.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.