”Vi gjorde något så unikt som att träffa varandra, jag tror det är första gången”

 D et började med ett telefonsamtal från Dick Höglund, Tärntank. Några från Donsö önskade träffa mig i egenskap av vd för Sjöbefälsföreningen samt Kenny Reinhold från Seko sjöfolk. Ett möte kom till stånd och vi fick höra planer på ett extra stort Donsö Shipping Meet 2019.

De mest drivande personerna, Dick, redan nämnd, samt Jonas Backman från Sirius Shipping önskade ha sjöfacken med på Shipping Meet-skutan. Från att ha varit mycket tveksamma väcktes ett intresse, och vår nyfikenhet gjorde att ytterligare möten hölls och till slut blev det så att både Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen ställde upp med hela sina respektive styrelser ute på Donsö.

Vi har tidigare besökt DSM med ett par personer, en roll-up och några broschyrer, i princip bara för att visa upp oss. Detta år var mycket speciellt, Donsöredarna hade utöver hela den stora mässan också en så kallad ”dag noll” där ungdomar från grund- och gymnasieskolan bjudits ut till ön för att få se shipping från nära håll. En rekryteringsdag av mycket stora mått. Ungefär 2 000 elever, med lärare och studievägledare, kom ut till ön för att få se sjöfartsbranschen.

Sjöbefälsföreningen ställde upp med ett antal lotsar som visade runt eleverna mellan utställare, mässhall, mat och fikaställe samt ett stort antal fartyg som hade körts till ön. Dagen till ära namngavs Furetanks nybygge Fure Ven och alla som gick ombord fick se ett mycket fint fartyg. Besökarna fick även tillfälle att se många andra fina fartyg, bland annat hade Älvtank sin nya Ramanda på plats, Sirius hade tagit dit Coralius och Wallenius Soya III låg vid kajen. Några gigantiska fiske­fartyg och ett antal av Northern Offshore Services arbetsfartyg var andra fartyg som alla kunde få se närmare på. Hela dagen gav en fantastisk möjlighet för alla besökare att kunna se olika typer av fartyg och få träffa sjömän i olika befattningar som stolt visade upp sina arbetsplatser.

Både Seko och vi passade på att ha styrelsemöte i lokaler som Donsöredarna välvilligt upplåtit åt oss. Våra respektive styrelser gjorde dessutom något så unikt som att träffa varandra, jag tror det är första gången någonsin. Denna gång var det mest artighetsfraser som utbyttes men ett frö har såtts för fortsatta diskussioner. Inte nog med detta, delar av våra styrelser hade dessutom ett möte med delar av föreningen Svensk Sjöfart och arbetsgivare­förbundet Sarfs styrelser. Detta möte skedde under lite mer formella former och vi lyfte några frågor som vi inte har varit eniga om tidigare. Av de fem frågor som lyftes är vi i alla fall överens om att arbeta vidare med två i ett första skede.

Donsö Shipping Meet 2019 har alltså nyligen avslutats, alla som var där har säkert något att ta tag i eller att fundera på. Från Sjöbefälsföreningens sida finns det mycket att reflektera över, vi har haft några hektiska dagar med spännande möten som kan resultera i nya framtida samarbeten och förhoppningsvis även en del positiva effekter för sjöfartsbranschen. Alla besökare har fått uppleva ett fantastiskt Shipping Meet och donsöborna kan och skall känna att de fått valuta för allt arbete som lagts ner från tanke till handling.

Denna text publicerades först i Sjöfartstidningen nummer 08/2019

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.