Fotograf: Anna Janson

Skrubbrar, DSM19 och Thun Evolve i nr 8

Skrubberdebattens vågor i Sverige är inte så höga som i vissa andra länder, men även här går åsikterna om tekniken isär.

Snart träder IMO 2020-reglerna i kraft. Enligt Wallenius Marine är skrubber inget alternativ för att möta svavelkraven. Stena Line har åtta skrubbrar installerade på sina fartyg i dagsläget, varav endast en med open loop. Annars är det få redare som väljer closed loop när de installerar skrubber.

En färsk rapport från IVL visar dock att känsliga havslevande organismer dör av skrubbervatten även när det renas innan det går tillbaka i havet. Under förra året steg antalet installerade skrubbrar explosionsartat i världsflottan, men fortsatt väljer de allra flesta lågsvavliga bränslealternativ framför skrubberrening. Mer om detta i vårt stora skrubberreportage.

Succén DSM19

Vi rapporterar också om Donsö Shipping Meet, den stora sjöfartsfesten på Donsö som den här gången förlängdes med en extra dag, Dag Noll, då sjöfarten visade upp sig från sin bästa sida för elever, lärare och studievägledare. En hel flotta med fartyg höll öppet för ombordbesök i Donsö djuphamn under Dag Noll och mässdagarna. Bland dem var Ektanks nybygge Ek-Stream, som med sina 19.884 dödviktston är det största som någonsin har anlöpt Donsö.

Ekosmart tanker

Mer läsning i nummer 8: Vi presenterar Thun Evolve, den andra av fyra i Thun Tankers E-serie, som introducerar ekosmart design i det mindre segmentet. Vi pratar med nyinstallerade Chalmersprofessorn Hans Hederström om hur han vill omdana svensk utbildning för aktiva sjöbefäl i grunden och vi besökte skolfartyget Älva innan hon seglade ut med sina elever på årets tur till och från Kanarieöarna. Vi har också hälsat på hos Marine Works i Borås, som bland annat jobbar med sanering av miljöfarliga vrak runt Sveriges kust.

Detta och mycket mer i Sjöfartstidningen nr 08/2019!

Så får du tag i Sjöfartstidningen

Prenumerera
Köp lösnummer