”Jag har aldrig tidigare känt att villkoren för en expansiv svensk sjöfart varit så positiva”

Jag gick till sjöss för ganska exakt 37 år sedan och har varit fackligt aktiv nu i 26 år på heltid, både som förtroendevald i rederier och sedermera i B&N/Sea Partner på den tiden och efter det som ombudsman och senast som ordförande i Seko sjöfolk. Jag har aldrig någonsin tidigare känt att villkoren för en expansiv svensk sjöfart varit så positiva eller för den delen att vi är så pass förbannat nära ett läge där branschen med ett par tre enkla justeringar från statsmakten skulle kunna ge både arbetstagare, arbetsgivare och klimatet ett gigantiskt kliv framåt. Samma lyckokänsla som i dag infann sig inte ens när vi lyckades arbeta fram den så viktiga nettomodellen den 1 oktober 2001.

Prislappen på de Blå Tillväxtsförslag om justeringar – som handlar om att återställa nettomodellen, slopa stämpelskatten och skapa en mer inkluderande tonnagebeskattning – är enligt nuvarande beräkningar i princip noll och ingenting. De kan möjligen ligga i storleksordningen av vad Regeringskansliet lägger på kaffe och fikabröd per år.

I dag har vi en stor brist på sjöfolk. Befälsbristen har existerat i ett par decennier,  men nu är det även en brist på manskap. Den bristen kommer att öka fram-över, även med samma numerär och omfattning av sjöfarten som i dag. Minsta ökning av den svenska handelsflottan skulle göra bristen på kompetent sjöfolk mycket svår.

Både arbetsgivarorganisationen och en del rederier har redan tagit initiativ till att starta rekryteringskampanjer och nyligen avslutades Sjöfartskonvojen efter en succé med otroliga besökssiffror.

Rederierna på Donsö har också tagit ett fantastiskt initiativ genom att arrangera en rekryteringsdag på Donsö dagen före DSM19 och stämmer bara hälften av det jag blivit informerad om så kommer även det imponerande upplägget att sluta i en framgång utan dess like. 

Med de blygsamma och simpla lösningarna som Blå Tillväxt tagit fram, så kommer svenska rederier att få framför allt långsiktighet och i stort sett likvärdiga villkor med de många andra framstående sjöfartsländer som Europa redan har i dag och då har Sverige goda chanser att vara bland de starkaste konkurrenterna i sjöfartsbranschen.

Moder Svea AB kommer att tjäna på det briljanta och det oförskämt billiga upplägget och då pratar vi en av de största och bästa expansiva branscherna i Sverige, både i vad det gäller minimala investeringar för att få ut maximerade inkomster till Sverige, både i ekonomi och ökade arbetsplatser, samt i nya arbetstillfällen.

Med enkla medel har Sveriges regering alla möjligheter att verkställa våra förslag till förbättringar för en expansiv näring – vad väntar vi på?? Mycket är gjort för sjöfarten, men det är dags att leverera förbättringarna för näringen!

Denna text publicerades först i Sjöfartstidningen nr 07/2019

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.