”Det är ju inte lika flashigt att visa upp overallklädda personer i ett maskinrum”

År 2019 skall snart läggas till handlingarna och det ska bli skönt att få luta sig tillbaka i favoritfåtöljen över jul och nyår och se tillbaka på ett fantastiskt framgångsrikt sjöfartsår. Vi gläds åt ett antal nybyggen som hissat den svenska flaggan, vi har redare som satsar på rekrytering till branschen och en positivitet som vi inte sett på flera år. Arbetslösheten är i princip obefintlig, det finns några nautiska befäl uppsatta, men så gott som inga tekniska eller intendenturbefäl och det finns ytterst få manskap att tillgå. Detta är positivt för oss på arbetstagarsidan men definitivt ett stort problem för arbetsgivarna. De satsningar som gjorts i rekryteringskampanjerna ger inte fullt resultat förrän om minst tre till fyra år, vilket än en gång visar att branschen måste satsa även då det är bistra tider och dalar i konjunkturen.

Tyvärr kommer det alltid överraskningar i form av negativa besked och ett av dessa är nu när Linnéuniversitetet konstaterar att sjöfartshögskolan i Kalmar går med underskott och något måste göras. Finansieringen av sjöfartsutbildningarna hänger ihop med elevunderlaget och detta har minskat under några år. En utredning har tillsatts som ska se över verksamheten och komma med förslag på vad som skall göras, tills denna är klar får lärare och elever fira julhelgen med en klump i magen och leva i ovisshet. Timingen är sämsta tänkbara, är det någonstans man kan få god hjälp i en rekryteringskampanj är det hos utbildningsinstanserna och då måste negativa signaler undvikas.

I år fylldes sjökaptensklasserna och till den helt nya intendenturbefälsutbildningen var antalet studenter acceptabelt. Men vad sker med antalet sökande till sjöingenjörsutbildningen? Nu när branschen ser att antalet sökande till sjöingenjörs­utbildningen är på tok för lågt kommer förslag på att göra specialsatsningar på tekniskt befäl.

För att lyckas med detta måste maskinbefälen få en mer framträdande roll i presentationer och broschyrer, det är ju inte lika flashigt att visa upp overallklädda personer i ett maskinrum som att visa upp någon i uniform på en brygga i en vacker soluppgång.

Sjöbefälsföreningen arbetar för att höja statusen för samtliga befäl ombord och att förbättra både arbetsvillkor och arbetsmiljö. Statusfrågan är viktigare än vad många tror, vi har kommit en bit på väg i Sverige men internationellt ser vi att maskinbefälen statusmässigt trycks ner bland annat i IMO:s titulatur och med otydliga direktiv i sammansättningen av ledningsgruppen.

Arbetsmiljön för maskinbefälen ombord är ofta extra påfrestande med bland annat buller, vibrationer, dåligt ljus och undermålig ergonomi. De internationella kraven på layout och arbetsmiljö i maskinrum ligger långt efter våra önskemål och vi efterlyser en betydligt seriösare och ödmjukare attityd från samtliga branschföreträdare, speciellt nu när det är aktuellt att locka ungdomar till maskinavdelningen.

Denna text publicerades först i Sjöfartstidningen nr 11/2019

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.