Säkert kort gå till sjöss

Att det finns orosmoln här i världen är inte precis något nytt. Framtiden har ju alltid varit besvärlig att hantera. Inte minst därför är det viktigt att tvinga sig själv att se möjligheter istället för bekymmer. På Åland har Godby Shipping varit ett bra exempel på just detta. Syskonen och redarna Dan Mikkola och Eva Mikkola-Karlström har oförtrutet arbetat för att uppmuntra folk till en framtid till sjöss, i bra tider likväl som i sämre. De har så gott som på egen hand och vid sidan av det dagliga jobbet på kontoret arrangerat den stora sjöfartsmässan Sjöfartens dag och därmed varit med och gjort Åland till det sjöfartskluster landskapet de facto i dag är.

En annan som också genom åren bidragit till den åländska sjöfartens framgång är nuvarande finansministern Roger Nordlund. Han skrev nyligen in insändare i de lokala tidningarna kring det ständigt högaktuella ämnet och slog fast följande mot bakgrund av den sjöfartsrapport som kom tidigare:

”De investeringar som de åländska rederierna gjort det senaste året, Viking Grace, Finlandia och Lundqvistrederiernas två oljetankers, motsvarar i pengar ungefär landskapet Ålands budget för ett år. Det ger lite proportion och bild av hur kapitalkrävande sjöfartsbranschen är men också en fingervisning om att rederierna satsar på framtiden. Finlands sjöfartspolitik har genomgått en utveckling och är i dag konkurrenskraftig, åtminstone i ett europeiskt perspektiv. Den införda tonnagebeskattningen och möjligheterna att ingå sk TAP-avtal har gjort att det nu finns bättre möjligheter att flagga inhemskt än vad det gjort tidigare. Förhoppningsvis ska detta också visa sig i den åländska sjöfartsstatistiken de kommande åren. Ett första gott tecken i början på det här året var m/s Rosellas hemflaggning.

Vill man se positiva tecken är en växande världshandel ett sådant. Behovet av transporter ökar hela tiden globalt. Nationellt lider vi dock ännu av den omstrukturering/utflaggning som sker inom finländsk industri. Det planerade frihandelsavtalet men EU och USA skulle vara en behövlig injektion för fraktrederierna. Vill man se hotbilder är naturligtvis svaveldirektivets i kraftträdande år 2015 en utmaning som ökar kostnaderna för rederierna i första hand och konsumenterna i förlängningen. En annan är den överkapacitet som finns i Östersjön när det gäller passagerar och kryssningstrafik. Konkurrensen blir om möjligt ännu hårdare. En from förhoppning är att våra rederier inte konkurrerar ut varandra utan i stället samverkar för att få ut det bästa ur de marknader de arbetar på. De externa hotbilderna/konkurrensen är nog farligast för den åländska kryssnings- och passagerarsjöfarten.

Utredningen Sjöfartsstatistik 2013 visar att de åländska rederierna har haft förmåga att navigera i svåra förhållanden och kunnat anpassa sig för att överleva och växa. Den visar samtidigt att sjöfartsutbildningen är ett mycket säkert kort att satsa på, både för ungdomarna och det åländska samhället.”

ms Link Star Mariehamn Västerhamn 130322

Godby Shippings Link Star har länge legat upplagd i Mariehamns Västerhamn men går nu in i en längre charter för norska Nor Lines.

 

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.