Några tankar från Mariehamn

Sjöfartens dag arrangeras varje maj på Åland. Över 400 shippingarbetare kommer till Mariehamn för att under en intensiv dag lyssna till föreläsningar, prata, ställa ut och slutligen spendera kvällen tillsammans över en bit mat i Ålands sjöfartsmuseum och Nautical. I torsdags, den 14 maj, var det dags igen och allt var sig likt fast bättre och större. Som sjöfartsmässa betraktad har Sjöfartens dag på Åland blivit en av de allra tyngsta spelarna. En bra sammanfattning över en del av sakinnehållet finns för övrigt i Pär-Henrik Sjöströms redogörelse.

Själv satt jag och lyssnade på de allra flesta föreläsningarna och hittade guldkorn både här och där. Här följer några slutsatser, högst personliga sådana:

• Pappersprodukter kommer att tillverkas i Norden under överskådlig framtid, men inte i samma omfattning som i dag. Volymerna krymper och skapar nya krav på fartygstrafiken.
• Antalet hamnar i Östersjön och Nordsjön är alltför många och blir i följderna av svaveldirektivet färre, med början redan redan år 2015.
• De rorofartyg som vi tar för självklara på våra breddgrader är i själva verket rätt ovanliga i världsflottan. Dessutom är de på väg att decimeras ytterligare.
• Den nordiska skogsindustrins kraftiga tillbakagång har gjort att ”våra” rorofartyg i dag återfinns på andra ställen i världen; Medelhavet, Svarta havet och vidare.
• Den dag norra Afrika stabiliseras gäller det att vara på tårna, marknaderna och möjligheterna är gigantiska, naturresurserna omätbara och finanserna starka.
• Det råder en försiktig optimisim över större delen av Europa i dag, mest tack vara dragloket Tyskland.
• Medelåldern på rorofartyg i världen är höga 19,3 år. Världstonnaget, alltså alla handelsfartyg, är bara 12,3 år.
• Endast två roro-fartyg är under byggnad just nu i hela världen. Sammantaget fortsätter roroflottan att minska kraftigt vilket kan skapa möjligheter för de aktörer som är kvar och har skött om sitt tonnage.
• Från och med 1 januari år 2015 måste alla fartyg i Östersjön gå på lågsvavligt bränsle. Det är dyrare än det bränsle som används i dag. Dessutom kan övergången motverka den övergripande planen att år 2030 ska 30 procent av alla transporter över 300 kilomter gå på köl eller räls. År 2050 ska denna siffra vara 50 procent. Med anledning av detta görs en rejäl och ingående uppföljning av de nya reglerna för att se hur de slår mer exakt.
• Chefen för European Community Shipowner’s Association twittrar! Här hittar du hans konto.
• De nya svavelreglerna skapar stora affärsmöjligheter. Systemet kan innebära en bättre och mer hållbar fraktmarknad.

Två andra stora saker vill jag också berätta mer om men tvingas av utrymmesskäl återkomma. Det ena gäller skapandet av Åland Maritime Academy vilket är en vision som äntligen tycks bli verklighet och det andra handlar om den finländska sjöfartens framtid. Det senare kan man läsa lite mer om här, resten återkommer jag till.

Alltså. Sjöfarten är inte död och kommer inte att dö. Den kommer att förändras, vilket den alltid gjort och alltid kommer att göra. Dessa förändringar sker inte från blå himmel utan blir resultatet av vad politiker, rederier, lastägare och konsumenter tillsammans kommer överens om. Man kan alltså påverka sin egen framgång och varför skulle man inte kunna göra det? Så har folk alltid kunnat göra!

Ha en fin arbetsvecka.

IMG_2200

Utanför ingången till det åländska kongress- och kulturhuset Alandica tronade Ålands sjöräddningssällskaps senaste nyförvärv, en tolva byggd i Hunnebostrand. Båten som nytankad väger tretton ton tilldrog sig massor av uppmärksamhet från allt shippingfolk.

IMG_2202

Henrik Tidblad från Gothenburg Chartering har järnkoll på roromarknaden sådan den är i dag. På skärmen bakom honom listar han några av branschens utmaningar.

IMG_2203

En av shippingens tungviktare är ålänningen Olof Widén som till vardags är vd för Rederierna i Finland, en branschorganisation som lyckats väl i att berätta för finländska makthavare hur sjöfart ska skötas.

IMG_2204

Eckerö Shippings vd Jari Sorvettula berättade om det åländska rederiets planer i Medelhavet. Bland annat har man köpt in sig med en tredjedel i MedCrossLines, en italiensk linjeoperatör. Lasterna man hanterar är långt från traditionella pappersrullar. Vanligast i dag är projektlaster i form av transformatorer, begagnade grävmaskiner och tusen andra saker.

IMG_2206

Roger Nordlund (C) är finansminister på Åland och sedan decennier tillbaka engagerad i den åländska sjöfartens väl och ve. Otaliga resor har han gjort till Helsingfors för att övertala ministrar i huvudstaden om sjöfartens betydelse. Det är han glad för i dag då sjöfarten, trots utmaningar, fortfarande är en betydande arbetsgivare.