Mannen som lurade lagen

Det gick som befarat. Den vakthavande andre styrman som blev i fyllan ombord på ms Dinkelborg i februari år 2009 går fri från straff. Eftersom lagens långa arm var för kort preskriberas brottet, rubricerat ”grovt äventyrande av trafiksäkerheten” samt ”fylleri i sjötrafik”. Ålands tingsrätt avgjorde saken förra veckan när man sade nej till åklagarens begäran om förlängning.

Jag berättade tidigare om olycksfartyget Dinkelborg som kolliderade med fyren Armbågen med sådan kraft att fyren brast och landade på fartygets fördäck. Ombord fanns elva besättningsmän inklusive den misstänkte styrmannen.

Fallet var rätt klart, sett från sidan. Den åtalade mannen var berusad. Han hade det fulla ansvaret för fartyget. Han lämnade bryggan och sökte sig till hytten varpå fyren plötsligt stod i vägen. Han testades i hamnen, förhördes hjälpligt varpå han försvann och inte längre gick att nå. Det är nog på flera sätt en följd av ett ganska gammaldags tänk hos myndigheterna.

Det tog mig inte längre än typ två minuter att lokalisera den misstänkte mannen via simpla verktyg som internet och Facebook. Mannen är i dag 28 år gammal och bosatt i Ukraina. Hans meritlista ser stabil ut, alla certifikat är i skick och han verkar inte ha problem med att hitta arbete. Sedan det inte så lyckade gästspelet ombord på Dinkelborg har han tjänstgjort ombord som Chief Officer på sju olika fartyg och olika rederier. Det är på inget sätt känt hur han i dag uppträder till sjöss men av allt att döma blev det en läxa han drog lärdom av, kollisionen med fyren.

Med okunskapen om omständigheterna som stöd får vi alltså konstatera att ja, mannen gjorde fel den där februaridagen år 2009. Vi ska också minnas att han var bara 23 år gammal och kanske inte hade utvecklat ett tillräckligt gott omdöme. Trots allt bestämde han sig för att fortsätta arbeta till sjöss och har av allt att döma lyckats skapligt med det. I vart fall bättre än den rättvisa som inte lyckades nå honom under fem långa år efter haveriet.

Kommentarer

  • Anonymous

    Prova att testa kunskaperna om sjövägsreglerna hos sjöbefäl från Ukraina och andra förre detta Sovjet republiker och ni blir mycket skrämda. Oftast kan man inte ens ljudsignalerna…

  • Andreas Åsenholm

    Det krävs en harmonisering av de juridiska sanktionssystemen inom EU/EES området vad som beträffar säkerhetsbrott. Det krävs klara signaler att det inte lönar sig att bryta mot säkerhetsföreskrifterna. Inom Östersjöområdet måste alla nio Östersjöstater, inklusive Ryssland samarbeta i brottsbekämpningen. Det är min övertygelse att det enda hindret är viljan och avsaknaden av nödvändiga politiska beslut.. Det är fullständigt oacceptabelt att fulla befäl och oansvariga managementbolagen/rederier , kan äventyra människoliv, miljön och egendom utan att att behöva med några kännbara konsekvenser. Det påstås att hårdare straff inte resulterar i mindre antal brott. Jag tror dock att oseriösa rederier och managementbolag främsta drivkraft är profit. Så länge brotten inte genererar några förluster , så länge är det lönande att begå dem. jag vet inte hur många säkerhetskonferenser det hålls årligen bara inom Östersjöområdet och inom EU. Det är i alla fall många. Det krävs mindre prat och mer handling. Kanske är det dags med en omklassificering av dessa incidenter. Hittills så klassificeras medvetna handlingar som resulterar i oönskade händelser som fylleri , oljeutsläpp etc som säkerhetsrelaterade incidenter och olyckor och hamnar under kategorin Maritime Safety.Det är dock en ej adekvat kategorisering , då säkerhetsrelaterade incidenter är icke avsedda händelser. Flytta över dessa ageranden till kategorin ”Sjöfartsskydd / Maritime Security”. Jag tror att då blir det inte lika slappt när fulla fartygsbefäl och halvkriminella managementbolag hamnar inom samma kategorin som terrorister, pirater och andra kriminella element.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.