EU: Ja till Svenskt-Finskt sjöfartsförslag

Inom Zero Vision Tool plattformen, ZVT, sjöfartens nollvision för milöarbetet, finns ett delprojekt som kallas Make A Difference. Projektet har erhållit 10,7 miljoner svenska kronor i delfinansiering från EU:s Trans-European Transport Network. Totalt räknar man med att arbetet kommer att kosta 21,5 miljoner kronor i ett första steg för implementation av en ny typ av kusttankfartyg (EVOlution). 

Sverige och Finland tillhör de områden i världen som har högre ställda krav mot utsläpp. För sjöfarten innebär det att ny teknik måste testas för att kunna implementeras. I Make A Difference är företagen i projektet villiga att satsa egna medel för att klara målen via LNG: Att bygga och operera ett LNG-drivet fartyg, integrerat med hamn, så att transporterna kan konkurrera på marknaden. Projektet ska också erbjuda en forskningsplattform. Resultaten från arbetet kommer att spridas via samarbetsplattformen ZVT.

Preem, Sirius Shipping, Viking Line, DNV, FKAB, Sveriges Redareförening samt SSPA ska tillsammans genomföra arbetet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.