Södertälje Hamn är en av hamnarna som berörs.

Fotograf: Södertälje Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Arbetsmarknad

Blockad mot Tesla-bilar i svenska hamnar

Under tisdagen inledde Transportarbetareförbundet sympatiåtgärder i form av en blockad mot all lastning och lossning av Tesla-bilar i fyra hamnar. Man varslar också om att blockaden ska utökas till samtliga svenska hamnar 17 november. Bakgrunden är Teslas ovilja att teckna kollektivavtal med IF Metall.

Transportarbetareförbundet har varslat om sympatiåtgärder i form av blockad mot all lastning och lossning av Tesla-bilar i fyra svenska hamnar: Copenhagen Malmö Port i Malmö, Södertälje Hamn, Logent Ports & Terminal i Göteborg och Trelleborg Hamn. Klockan 12 på tisdagen trädde blockaden i kraft.

Övrigt hamnarbete påverkas inte

Konkret innebär det att anställda i dessa hamnar inte ska lossa eller lasta av Tesla-bilar som kommer till hamnen. Blockaden gäller enbart lossning och lastning av Tesla-bilar. Övrigt arbete i hamnen påverkas inte, enligt fackförbundet.

Enligt Transportarbetareförbundet gäller sympatiåtgärden till dess att annat meddelas eller att ett kollektivavtal tecknats mellan IF Metall och TM Sweden AB, Tesla.

SVT rapporterar att Tesla har ställt om sina transporter för att möta hotet om hamnblockad.

– De har redan hanterat det i hamnarna, i pålastningshamnen, säger Måns Frostell, vd för Södertälje hamn, till SVT Nyheter.

I hamnen brukar det vanligtvis komma ett fartyg i veckan med Teslabilar. I nuläget väntas inga transporter alls med bilmärket, enligt Frostell.

Blockaden utökas till samtliga hamnar

Under tisdagen meddelade Transportarbetareförbundet att konflikten trappas upp och att blockaden utökas till att gälla i Sveriges samtliga hamnar. Blockaden i samtliga hamnar träder i kraft på fredag den 17 november klockan 12.

– Vi har fått signaler om att Tesla-bilar planeras om till andra svenska hamnar och den möjligheten stänger vi nu helt. Vi har givetvis ytterligare planer på motåtgärder för att få Tesla att teckna kollektivavtal, säger Tommy Wreeth, Transportarbetareförbundets ordförande i ett pressmeddelande.

Tesla beklagar åtgärderna

Tesla gav under tisdagen en skriftlig kommentar till TT:  ”Det är olyckligt att IF Metall har vidtagit dessa åtgärder. Tesla följer svenska arbetsmarknadsregler, men har liksom många andra företag valt att inte ingå kollektivavtal. Vi erbjuder redan likvärdiga eller bättre avtal än de som omfattas av kollektiva förhandlingar och finner ingen anledning att teckna något annat avtal”.