Anita Johansson, överdirektör för Transportstyrelsen.

Kategori: Folk/företag

Blir överdirektör för Transportstyrelsen

Anita Johansson har av regeringen utsetts till Transportstyrelsens överdirektör.

Hon kommer direkt från posten som styrelseordförande för myndigheten. Peter Norman ersätter henne som styrelseordförande och regeringen har också utsett två nya ledamöter till styrelsen.
– Jag välkomnar Anita Johansson till Transportstyrelsen och räknar med att hennes breda erfarenhet och kompetens kommer att vara ett bra tillskott i ledning och styrning av vår komplexa verksamhet, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam i ett pressmeddelande.

Från AFA

Innan Anita Johansson blev styrelseordförande arbetade hon på AFA försäkring som försäkringsdirektör och chef för område försäkring. Dessförinnan var hon direktör på Verket för högskoleservice. Hon har även en lång erfarenhet av att arbeta inom Regeringskansliet i olika positioner.

Nya styrelsemedlemmar

Regeringen har utsett Peter Norman att ersätta Anita Johansson som styrelseordförande. Han har tidigare varit bland annat finansmarknadsminister och har varit verksam inom finansbranschen sedan 1992. Han har också arbetat som vd för Sjunde AP-fonden och direktör vid Riksbanken.

Utöver Peter Norman har regeringen också utsett två nya styrelseledamöter; Staffan Bengtsson, tidigare överintendent på Statens försvarshistoriska museer samt Anna-Lena Österborg, överdirektör vid FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).