Fotograf: Tarbit

Kategori: Tank

Bit Viking befraktas av Navix

Tarbit Shipping AB har tecknat commercial management-avtal med Navix Maritime Chartering AB gällande befraktning av tankfartyget Bit Viking.

Tarbit Shipping AB och Navix Maritime Chartering AB har inlett samarbete genom att Navix tar över kommersiellt ansvar för Tarbits 24.783 dwt produkttanker Bit Viking. Fartyget är byggt 2007 och konverterades 2011 som första produkttankfartyg i världen till LNG-drift.

Smutsiga produkter

Bit Viking har svensk flagg och kommer att ingå i Navix DPP-flotta (dirty petroleum products). Inklusive Bit Viking omfattar den elva fartyg mellan 17.600 och 25.000 dwt.

Bit Viking har tidigare gått i norsk trafik. Kjell Frömyhr, commercial director på Navix, säger till Sjöfartstidningen att Bit Viking blir ledig i slutet av januari.

– Donsötank sålde Baltico i somras och efter det har vi haft för lite fartyg i den här storleken. Det finns ju inte så många 25.000 tonnare på marknaden. Därför var det en väldigt bra matchning att vi kunde få till det här med Tarbit.

Spot och CoA

De flesta av fartygen som skeppar smutsiga petroleumprodukter går i trafik i nordvästra Europa. Fartygen sysselsätts både på spotmarknaden och i kontraktsfart.

– Det är ungefär hälften-hälften, säger Kjell Frömyhr.