Kategori: Passagerarsjöfart | Fartygsaffärer

Birka Paradise byter namn

När kryssningsfartyget Birka Paradise efter en dockning på Turku Repair Yard i Nådendal återgår till sin kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn den 21 januari sker det under det nya namnet Birka Stockholm. Hon kommer emellertid att marknadsföras som Birka. Att det svenskflaggade fartyget inte kunde döpas om till Birka beror på att det namnet redan var upptaget i det svenska fartygsregistret.

Ken Johansson, informationsansvarig på Rederiaktiebolaget Eckerö, säger till Sjöfartstidningen att namnbytet är ett led i att ändra profilen på kryssningstrafiken som inom koncernen opereras under varumärket Birka Cruises.

– Vi har jobbat en längre tid med ett profileringsarbete och vill lämna söderhavs- och paradisanspelningarna för en mer lokal anknytning. Egentligen handlar det om att vi vill lämna Karibien och ta avstamp i vår egen skärgårdsmiljö och våra nordeuropeiska sjöfartstraditioner.