Fotograf: Dan Ljungsvik

Kategori: Tank | Ekonomi

”Betydligt starkare marknadsläge”

”Det är givetvis inte roligt att presentera ännu ett kvartal med negativt resultat, men det viktiga är att vi nu befinner oss i ett nytt, betydligt starkare marknadsläge”, skriver Kim Ullman, vd för Concordia Maritime i sin kvartalsöversikt.

Concordia Maritimes resultat efter skatt för tredje kvartalet 2019 uppgick till -35,6 miljoner kronor (-67,0 miljoner Q3 2018). EBITDA uppgick till 52,4 miljoner kronor (-18,0 miljoner).

Stärkt marknad

Kim Ullman uppger i sin översikt att efter i princip flera år av svag marknad noterades i slutet av det tredje kvartalet en tydlig stärkning av tankmarknaden:

”Denna har sedan fortsatt efter kvartalets utgång, dock har effekten i resultatet en fördröjning. Samtliga segment befinner sig nu i en positiv trend – och flera grundläggande strukturella faktorer talar för att marknaden kommer vara fortsatt stark även framöver.”

Vändning även inom MR

Först kom en vändning inom de större råoljetanksegmenten, VLCC, suezmax och även aframax. Efter kvartalets utgång såg Concordia Maritime den tydligt även inom sitt huvudsakliga segment, MR-produkttankers, och det uppges överlag vara kraftiga uppgångar.

”Inom MR-segmentet, med sedvanlig fördröjning, såg vi noteringar på upp mot USD 25.000 per dag, de högsta på flera år.”

Samverkande drivkrafter

Enligt Kim Ullman hör strukturella faktorer, som en underliggande stabil efterfrågan på olja, en omfattande amerikansk export och en allt lägre nettotillväxt i tankflottan, till drivkrafterna bakom uppgången. Även installationen av skrubberanläggningar på ett relativt stort antal fartyg har medfört att den totala tillgängliga flottan minskat, vilket ytterligare bidragit till de stigande raterna, uppger rederiet vidare.

Uppgången stärktes ytterligare av det allt mer spända geopolitiska läget. I detta sammanhang nämns attacken mot två produktionsanläggningar i Saudiarabien i mitten av september och införandet av sanktioner mot delar av den stora kinesiska rederikoncernen Coscos tankfartyg och mot fartyg som lastat i Venezuela under det senaste året.

Nya kontrakt

Kim Ullman påpekar att det nu gäller att leverera på den förbättrade marknaden:

”Vi har en väl fungerande operation och anser oss vara väl positionerade. Efter kvartalets utgång har vi kontrakterat ut tre av våra P-Max-fartyg. Kontrakten är på två år, med option om förlängningar i ytterligare ett år. Genom affären säkrar vi upp sysselsättning och intäkter, vilket i sin tur gör det möjligt för oss att själva ta nya positioner, till exempel genom att hyra in fartyg – och därmed bredda intjäningsförmågan.”

– Med detta sagt, tankmarknaden befinner sig nu i det läge vi väntat på i fler år, avslutar Kim Ullman.