Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik | Ekonomi | Miljö

Beslut: Se över Sjöfartsverket och farledsavgifter

Riksdagen uppmanar regeringen att utreda Sjöfartsverkets verksamhet och finansiering samt miljödifferentiering av farledsavgifterna.

Det var i fredags som riksdagen biföll Trafikutskottets förslag om att regeringen bör utreda förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform i syfte att hitta en bättre myndighetsorganisation och finansiering än den nuvarande. Regeringen bör också se över miljödifferentieringen av farledsavgifterna för att säkerställa att utformningen av avgifterna skapar incitament för ytterligare klimatåtgärder utan att missgynna sjöfarten som transportslag.

Gynna early movers

Föreningen Svensk Sjöfart är mycket positiva över beslutet:

– Det är nödvändigt att avgiftssystemet förändras och blir miljöstyrande. I dagsläget ser vi att flera av de aktörer som gått före i utvecklingen och satsat på klimatåtgärder missgynnats i Sjöfartsverkets avgiftssystem. Riksdagens beslut är ett steg i rätt riktning där förhoppningsvis dessa ”early movers” kan gynnas och fortsätta leda vägen framåt mot en hållbar sjöfart som gynnar hela Sverige. I och med covid-19, som lett till att Sjöfartsverket förväntas få ett mycket stort underskott samtidigt som man står inför investeringar i isbrytare, har det även blivit än tydligare att det är hög tid att göra en översyn av Sjöfartsverkets finansiering, säger Rikard Engström, vd på Svensk Sjöfart.

Reservationer

Bakom beslutet ligger motioner från V, SD, KD, M och C. S, L, MP och C har reservationer mot riksdagens beslut om bifall av motionerna. Läs mer om beslutet i Trafikutskottets betänkande