Fotograf: ABS

Kategori: Regelverk | Säkerhet

Besiktningar på distans i coronatider

På grund av coronakrisen hör distansarbete till vardagen. Så även inom klassificeringssällskapet ABS som kraftigt utökat sitt utbud av besiktningstjänster på distans.

ABS (American Bureau of Shipping) tillhandahåller besiktnings-, auditerings- och konstruktionstjänster i Norden med lokala kontor i Danmark, Norge, Sverige, Finland och Polen. Daniele Bottino, Manager, Regional Business Development på ABS säger att coronakrisen inneburit stora förändringar i klassificeringssällskapets sätt att arbeta. 

– Vårt fokus är förstås på att skydda hälsan på våra medarbetare, kunder och medlemmar samtidigt som vi vidtar åtgärder för att bidra till att förhindra spridningen av covid-19. I enlighet med officiella direktiv är många av våra kontor stängda och våra team har anpassat sig till distansarbete, förklarar han.

Utökad service 

Redan innan coronakrisen har ABS kunnat erbjuda en del av sina tjänster på distans. Nyligen meddelade klassificeringssällskapet att det erbjuder merparten av alla tjänster i samband mer årsklassningar på distans. 

– ABS har nu utökat sin fjärrbesiktnings- och auditeringsservice. Vi är en ledande aktör inom fjärrbesiktning och vi fortsätter att utnyttja alternativa metoder för att minimera operationella avbrott, särskilt i den nuvarande situationen. Med ABS Remote Survey får man 24-timmars världsomspännande täckning med vårt globala nätverk av inspektörer, säger Daniele Bottino.

Han förklarar att det är helt möjligt att utföra en besiktning utan att resa.

– Framsteg inom fjärruppkoppling med fjärrbesiktningar och -auditeringar förstärker de konventionella besiktningsmetoderna och tillåter inspektörer att utföra en rad åtgärder utan att vara fysiskt närvarande samtidigt som de uppfyller alla gransknings- och auditeringskrav.

Beställs på nätet

I princip går det till så att redaren ansöker om de tjänster som behövs på nätet. Beroende på vilka tjänster det gäller ska ett antal dokument bifogas som exempelvis utdrag ur journaler, bilder och video.

– På flera sätt ska redaren visa visuellt att de åtgärder som ska utföras även har blivit utförda. Informationen ska antingen verifieras av den lokala inspektör som är redarens kontaktperson eller, vilket är vanligast, granskas av ett team av inspektörer som är stationerade på olika håll i världen så att redaren kan få ett svar mycket snabbt. Fartyget kan alltså i princip befinna sig var som helst i världen, upplyser Daniele Bottino.

Enligt honom tryggar fjärrbesiktningar kontinuiteten i kundernas verksamhet i en tid då såväl schemaläggningskonflikter som personal- eller logistiska problem hör till vardagen.

 Det gäller förstås särskilt under denna utmanande tid och vi fortsätter att utforska nya och innovativa sätt att utvidga utbudet ytterligare.

Force majeur

ABS kan också bevilja senareläggning av besiktningar enligt regler och IMO-krav och har en process på plats för att bevilja force majeure-uppskjutning av på förhand planerade dockningar eller klassbesiktningar i drabbade områden. I händelse av att det inte är möjligt för en inspektör att omedelbart delta enligt plan, kan ABS på administrativ väg bevilja en månads förlängning av klassbesiktningarna.

– Samtidigt som vi behandlar ägarens begäran om force majeure kontaktar vi flaggadministrationen för att förlänga de berörda lagstadgade certifikaten. Hittills har vi erfarit att flaggadministrationerna generellt är positiva till det och förutsatt att ägaren har en plan för att hantera besiktningarna i slutet av förlängningen kan force majeure godkännas, förklarar Daniele Bottino.

Fokus på lastfartyg

ABS hör till de stora klassificeringssällskapen även i Europa. Daniele Bottino informerar att ABS har en stark position på den danska marknaden med bland annat Maersk som kund. Även i andra europeiska länder, som Grekland, är ABS-klassade fartyg väl representerade. Han säger att klassificeringssällskapet inom nybyggnation är fokuserat på olika typer av lastfartyg.

– Vi har starka positioner i de globala orderböckerna för gastankers, tankfartyg, containerfartyg och bulkfartyg.

Han är dock oroad över nybyggnadsvarvens svåra situation.

– Beställningar av nybyggen var generellt sett nere redan innan pandemin och situationen har tydligt förvärrats sedan dess. Reparationsvarven upplever också omfattande störningar på grund av pandemin men det kommer att finnas en betydande marknad för deras tjänster när de operationella restriktionerna har hävts.

Lågt stålpris

På frågan om det nu är en bra tidpunkt för redare att beställa nybyggen har Daniele Bottino inget entydigt svar.

– Effekterna av de negativa trenderna inom sjöfarten i kombination med historiskt låga stålpriser gör sig redan synliga i nybyggnadspriserna. Samtidigt har varv ledig kapacitet och konkurrerar om arbete i de flesta sektorer så det kan mycket väl vara ett gynnsamt tillfälle för redare som känner sig bekväma i det ekonomiska landskap vi kommer att se under de kommande åren, funderar han.

Han misstänker att pandemin i vissa avseenden kommer att förändra sjöfartsvärlden permanent.

– Få länder kommer att lämnas oberörda och få industrier oskadade av covid-19-pandemin. Vad den exakt innebär för sjöfarten på längre sikt är givetvis oklart just nu men ABS är redo att innovera med digital och fjärrteknologi för att säkerställa att sjöfarten fortsätter att hålla igång den globala handeln.