Bergen-varv fick stort marint underhållskontrakt

Bergens Mekaniske Verksted, BMV, har slutit ett tvåårigt ramavtal om underhållet av den norska marinens Fridtjof Nansen-fregatter. Avtalet är inte prissatt men det finns en option på ytterligare två år i paketet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.