Befälhavare bötfälld efter kollision med fiskebåt

Befälhavaren på det brittiska containerfartyget ”Arctic Ocean” fick 80 dagsböter för att han brustit i utkik när fartyget körde in i aktern på den svenska fiskebåten ”Marie”, hemmahörande i Hörvik i Blekinge. Olyckan inträffade söder om Öland. Inga personskador har rapporterats. ”Arctic Ocean” fortsatte mot sin destination i Finland efter olyckan men möttes av Kustbevakningens ”KBV 181”, som beordrade in fartyget till en ankarplats utanför Slite. Vid förhör erkände befälhavaren sitt ansvar för olyckan.