Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri

BBC Lagos drogs flott

Inget oljeläckage från BBC Lagos efter fredagens grundstötning i Öresund. Nu har fartyget bogserats till Helsingborg. Samtidigt öppnar infrastrukturminister Tomas Eneroth för en diskussion med sjöfartsnäringen om den senaste tidens haverier. 

Torrlastfartyget BBC Lagos rände på en sandbank söder om Helsingborgs hamn 23.15 på fredagkvällen. På Trafikövervakningen i Öresund hade man noterat att fartyget låg på fel kurs, men fick ingen respons på anrop. Även en bogserbåt försökte utan framgång fånga befälhavarens uppmärksamhet, men utan framgång.

Ingen oljeläcka

Inga oljetankar rapporteras vara skadade och enligt Kustbevakningen fann dykarna inga skador på skrovet.

– Fartyget är lastat med 5.000 ton vete och har enbart bränsle för framdrift ombord. Fartyget har gått på en sandbank med fören och bränsletankarna ligger i aktern, kommenterade räddningsledare Mattias Heneborn efter grundstötningen.

Grovt sjöfylleri

Kustbevakningen genomförde nykterhetstest på befälhavaren och överlämnade därefter ärendet till Polisen region syd. Befälhavaren misstänks nu för grovt sjöfylleri samt eventuell vårdslöshet i sjötrafik.

– Den här typen av insatser kan vi inte lösa själva. En god samverkan med de övriga inblandade aktörerna är i allra högsta grad en framgångsfaktor. Så har det varit i det här ärendet, säger Mattias Heneborn.

Enligt uppgifter i media skulle den ryske befälhavaren ha haft 2,5 promille i blodet.

Holländskt managementbolag

Efter att fartyget har bogserats till hamn behöver ägaren inspektera skrovet varefter beslut kan fattas om vidare färd eller om fartyget behöver gå till varv, uppger Kustbevakningen.

BBC Lagos är på 7.960 dwt och seglar under Antigua och Barbuda-flagg. Hon levererades 2012 som Flinter Tide och sköts efter Flinter Shippings konkurs i slutet av 2016 av Duo Ship BV i Nederländerna.

”Fler nykterhetskontroller”

Infrastrukturminister Tomas Eneroth vill diskutera med näringen och myndigheter hur man i framtiden ska förhindra liknande haverier.

– Fler nykterhetskontroller till sjöss och hårdare regelverk – senaste tidens olyckor med utländska fartyg i våra farvatten hade kunnat få förödande konsekvenser för våra hav. Nu sammankallar jag sjönäringen och berörda myndigheter för att diskutera hur vi ska kunna förhindra liknande händelser. Vi vill att sjöfarten ska öka kraftigt framöver, inte minst för klimatets skull – men då krävs ökade kontroller och skärpta sanktioner för att inte riskerna för vår havsmiljö ska öka, skriver han på Facebook.

”Oacceptabelt”

Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart, kommenterar att föreningen gläds åt infrastrukturministerns vilja och handlingskraft för att komma tillrätta med nykterhet i sjöfarten.

– Vi har under kort tid haft två till synes alkoholrelaterade grundstötningar. Det är förstås oacceptabelt. Sjöfarten är väldigt, väldigt säker – men uppenbarligen finns skönhetsfläckar som till exempel kan bero på kultur, andra regelverk och, förstås, sjukdom. Den svenskkontrollerade flottan är i världstopp avseende miljö och säkerhet, inte minst genom nolltolerans, och det har aldrig skett så få incidenter som nu. Vårt fantastiska tanksegment och ropax-rederiernas trafik är tydliga exempel på detta.