Wasa Express

Fotograf: Wasaline

Kategori: Passagerarsjöfart

Bästa Q2 för Wasaline

Wasaline har haft sitt hittills bästa andra kvartal sedan trafikstarten 2013 och den goda trafikutvecklingen fortsätter.

Under andra kvartalet 2019 ökade antalet passagerare i Wasalines trafik mellan Umeå och Vasa med 4,2 procent jämfört med andra kvartalet 2018 som även det innebar rekord. Antalet personbilar ökade med 8,6 procent och antalet fraktenheter med 6,6 procent. Omsättningen ökade med 10,8 procent till 5,3 miljoner euro.

I juni satten nytt rekord inom alla segment och omsättningen ökade med 16,4 procent, uppger rederiet vidare. Trafiken har omfattat 9,4 procent fler resor under andra kvartalet 2019 jämfört med motsvarande period i fjol.

Minskade CO2-utsläpp

Olika bränslebesparningsprojekt har gett bra resultat och Wasaline har minskat sina utsläpp av CO2 med 1,15 ton per resa under Q2 vilket innebär en minskning av CO2 utsläpp under hela året med cirka 1.495 ton.

– Det är glädjande och mycket inspirerande att arbeta med en sådan fin och engagerad personal vi har i rederiet! Jag är övertygad om att det engagemang och den arbetglädje vi alla har syns i allt vi gör och bidrar stort till vår fortsatta framgång i Kvarken. Är mycket nöjd med att vi samtidigt minskar på miljöbelastningen med att minska på CO2 utsläpp och minimerar bränlseförbrukningen, kommenterar rederiets vd Peter Ståhlberg i ett pressmeddelande.