Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Bästa juli någonsin för Tallink

Tallink noterade sina högsta volymer någonsin under juli månad både vad gäller antal passagerare och fraktenheter.

Tallink-koncernen hade fler passagerare under juli månad än någonsin tidigare under en månad. På rederiets linjer reste sammanlagt 1,239 miljoner passagerare, en ökning med 1,2 procent jämfört med juli i fjol.

Antalet passagerare ökade på samtliga linjer. Den största procentuella ökningen med vardera 1,3 procent noterades på linjerna Helsingfors–Tallinn respektive Stockholm–Åland–Finland. Nya passagerarrekord sattes på linjerna mellan Sverige och Estland samt mellan Stockholm och Riga där ökningen var 0,8 procent på vardera linjen.

Frakten ökar

Även inom frakttrafiken var juli en bra månad för Tallink. Totalt transporterade Tallinks färjor närmare 30.000 lastenheter, vilket är 1,1 procent fler än i juli 2018. På alla linjer utom i trafiken mellan Sverige–Estland noterades en ökning i frakttrafiken.

– Vi har jobbat hårt för att juli, säsongens kulmen, skulle bli så lyckad som möjligt. Under de senaste åren har fartygen uppgraderats, vi har satsat mycket på kundbetjäning och servicen har på alla sätt förbättrats, säger koncernchefen Paavo Nõgene i ett pressmeddelande.