Kategori: Haveri | Miljö

Bärgning av Sundland påbörjas

Bärgningen av den havererade fiskebåten Sundland invid Öresundsbron inleds i morgon. Frågan om vite är dock inte löst.

Vraket efter trålaren Sundland som grundstötte strax söder om Öresundsbron i oktober 2010, ska nu slutligen bärgas, skriver Sydsvenska Dagbladet. I morgon ska bärgningsföretaget SSE i Malmö sätta igång arbetet och lägga ut bojar kring Sundland. Senare i veckan ska dykare gå ner och kontrollera om fartyget kan bärgas i sin helhet eller om det ska skäras sönder i delar och plockas upp.

Bärgningen kommer att kosta 975 000 kronor, vilket bara är en del av alla de kostnader som miljöförvaltningen i Malmö redan haft för vraket. Förvaltningen har begärt ett vite på en miljon kronor från Sundlands ägare, men fått nej av Mark- och miljödomstolen. Malmö kommun har överklagat domstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen.

Tvistefrågan är bland annat om vraket kan anses vara skräp, det vill säga att ägaren kan dömas till vite för nedskräpning, vilket Mark- och miljödomstolen inte tycker.

 Kommentarer

  • Per Nordström

    Visst är det lustigt att skräp som seglar iväg och sjunker då övergår till att vara vrak och sedan återgår till att vara skräp när vraket kommit över vattenytan 🙂

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.