Fotograf: Ann-Catrin Elland/Helsingborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Container

Bananimporten flyttar till Helsingborg

Nyligen hade Göteborgs Hamn det sista anlöpet av Chiquitas bananbåtar. Nu, efter mer än hundra år, flyttar också bananimporten från Göteborgs Hamn sedan Helsingborgs Hamn tecknat avtal med fruktjätten.

Transporten från kontinenten kommer att ske med MSC:s fartyg som anlöper hamnen en gång i veckan. Totalt kommer cirka 85 fulla containrar och lika många tomma att hanteras per vecka. Av de 85 lastade kommer cirka 35 att omlastas för den norska och den finska marknaden.