Bakslag för industrin i EU-lagtriden om utsläpp

I ett dokument som rör EU:s direktiv om utsläpp från sjöfarten fastslår generaladvokaten Juliane Kokott att det inte finns någon faktor som kan ifrågasätta direktivets validitet. Detta är ett betydande bakslag för industrin eftersom EU-domstolen ofta följer generaladvokatens råd. Industrin anser att direktivet ”kriminaliserar” sjöfolk och att det strider mot internationell lag. Industrins lagstrid leds av Intertanko, Intercargo, Greek Shipping Cooperation Committee, Lloyd’s register och International Salvage Union. I ett gemensamt uttalande säger koalitionen:– Kriminalisering av oskyldiga misstag kommer påverka rekryteringen och kvarhållandet av de människor som arbetar inom världens handelsflotta vilket är den globala ekonomins ryggrad.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.