Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad

Avtal om permitteringar inom sjöfarten

Sjöfartens Arbetsgivareförbund och fackförbundet SEKO har enats om ett avtal kring korttidspermittering inom sjöfarten.

I synnerhet färjesjöfarten befinner sig i en mycket allvarlig situation till följd av coronaviruset som redan resulterat i ett stort antal varsel. Sjöfartens Arbetsgivareförbund, ett förbund inom Transportföretagen, och fackförbundet SEKO har därför enats om ett avtal kring korttidspermittering.

Går ner i lön och arbetstid

Avtalet om korttidspermittering inom sjöfarten gäller i enlighet med de förslag som regeringen har lagt fram som en del av budgetåtgärderna för att stärka näringslivet. Det innebär att arbetstagare tillfälligt går ner i lön och arbetstid och att kostnaden delas mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. En förutsättning för att använda korttidspermittering är att medlemsföretagen har ett centralt avtal.

Lokala överenskommelser

Avtalet träder i kraft den 16 mars och innebär att lokala parter kan träffa lokala överenskommelser om korttidspermittering av personal för att trygga anställningar och företag.

– Sjöfarten är hårt drabbad av coronaviruset. I ett rådande och akut skede handlar det om färjesjöfarten. Läget är mycket allvarligt eftersom 90 procent av all export och import transporteras på sjön. Därför har Sjöfartens Arbetsgivareförbund och fackförbundet SEKO nu enats om ett avtal kring korttidspermittering som en av flera åtgärder för att stödja branschen. Avtalet innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften. Samtidigt vill vi understryka att fler åtgärder krävs för att rädda sjöfarten, säger Marcus Dahlsten, vd Sjöfartens Arbetsgivareförbund.