Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Forskning | Specialfartyg

Avfallsfrakt nästa för DenCity

Projektet som utvecklar smarta och hållbara transporter för förtätade städer får en tredje fas, som innefattar en flytande, mobil återvinningscentral. 

Förra våren skrev Sjöfartstidningen om hur paketgods från DHL i Hisings Kärra fraktades på en pråm till centrala Göteborg. Nu är det klart att det blir en fortsättning på projektet DenCity, som leds av den nationella samverkansplattformen Closer på Lindholmen i Göteborg. I plattformen samverkar 26 olika partners från olika områden.

Vattnet underutnyttjat

Sedan starten 2015 har man utvecklat och testat nya transportlösningar för städer, bland annat nämnda godstransport från DHL, men även avfall  till kraftvärmeverk på Göta älv. Allt fungerade bra, men kostnaden uppgavs vara ett dilemma. I nästa fas väljer man därför något som inte omfattas av höga kostnader – en mobil och flytande återvinningscentral-station.

– Vattnet är en underutnyttjad infrastruktur och avfall är en bra fraktion att börja med om man vill för göra vattnet till en del av stadens transportstruktur. Trafikkontoret leder projektet och utvecklar mini-ÅVC:n tillsammans med Kretslopp- och vatten och SSPA, säger Lina Olsson på Lindholmens Science Park som är projektledare för DenCity.

Kajerna

ÅVC:n kommer att förflyttas mellan olika kajer i Göteborg, exakt vilka är ännu oklart.

– Trafikkontoret i Göteborg och Trafikkontoret i Stockholm kommer också att ta ett strategiskt grepp och titta närmare på hur man kan planera och nyttja kajerna framöver. Det handlar om att få ett gemensamt grepp om juridik, kajägarskap och organisatoriska incitament så att man inte agerar på olika sätt. Städerna står ju inför samma utmaningar, säger Lina Olsson.

30 miljoner

DenCity kommer fortsatt att löpa över två år med en budget på 30 miljoner kronor. Finansiering sker av Vinnova inom området ”Utmaningsdriven innovation” samt ingående partners.
– Nu ökar alla partners investeringar medan Vinnovas minskar kraftigt. Hela idén är att ta det här närmare marknaden, att det blir en lösning som hela staden vill implementera och som parterna vill se realiseras, säger Lina Olsson.