Fotograf: Rolls-Royce

Kategori: Forskning

Autonoma fartyg utvecklas i Åbo

Rolls-Royce koncentrerar sin utveckling av autonoma fartyg till en ny central i Finland.

Rolls-Royce fortsätter sina satsningar inom utveckling av fjärrstyrd och autonom sjöfart. Företaget kommer nu att etablera en forsknings- och utvecklingscentral för fjärrstyrda och autonoma fartyg i Åbo.

– Att Rolls-Royce koncentrerar sin FoU-verksamhet till Finland är en drivkraft för produktutvecklingen inom marin- och ICT-industrin och för samarbetet mellan högskolor och forskningsinstitut inom branschen. Samtidigt öppnas nya möjligheter för underleverantörer och produktutvecklare. Beslutet stärker Finlands position som utvecklare och utnyttjare av autonom sjöfart och som en av världens ledande tillverkare av modern marinteknik, kommenterar Finlands kommunikationsminister Anne Berner.

Ökar säkerheten

I ett pressmeddelande från kommunikationsministeriet påpekas att framstegen inom automatiseringen inte enbart gynnar sjöfartsbranschen i Finland, utan har långtgående konsekvenser för hela den globala sjöfarten eftersom den ökar säkerheten och produktiviteten och minskar utsläppen.

– Inom det internationella samarbetet har vi redan länge betonat att man även då man utvecklar sjötrafiken inom Internationella sjöfartsorganisationen IMO och EU effektivt ska ta till vara de möjligheter som digitaliseringen, automatiseringen och nyttjandet av data erbjuder, säger minister Berner vidare.

Påskyndar spetsprojekt

Ministern anser att Rolls-Royces beslut att koncentrera sin utvecklingsfunktion till Finland påskyndar både regeringens spetsprojekt för digitalisering och genomförandet av statsrådets principbeslut om intelligent robotteknik och automatisering.

Rolls-Royce är en av de drivande krafterna bakom ett utvecklingsprojekt för obemannad sjötrafik som startades i Finland i fjol som en del av ett Tekes-program för de arktiska havsområdena. Projektet Ekosystemet för autonom sjöfart 2025 siktar på att Finland ska bli först i världen på att ta fram produkter och tjänster inom obemannad sjöfart och före 2025 skapa ett fungerande ekosystem av företag och investerare på området.

Skapa förutsättningar

Projektet samordnas av DIMECC Oy, en innovationsplattform för digital övergång med intressenter från forskning och industri i Finland. Kommunikationsministeriet uppger också att Trafiksäkerhetsverket Trafi och Trafikverkets koncept för intelligenta farleder ska skapa förutsättningar för att testa fartygens automatiseringsfunktioner i Finland.