Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Autonoma fartyg och kamp mot trakasserier

Digitalisering och kommunikationsteknik för uppkoppling av fartyg möjliggör sådant som man för några decennier sedan bara kunde drömma om. 

För fyra år sedan publicerade vi ett reportage om fjärrstyrda och autonoma fartyg. Nu följer vi upp det och mycket har hunnit hända. Bra eller dåligt, vad innebär detta för de traditionella sjöyrkena? Det är frågor som väcker känslor. En sak är emellertid säker, världen förändras vare sig vi vill det eller ej, och med den även sjöfarten.

Inrotade attityder

I detta nummer av Sjöfartstidningen tar vi i flera artiklar också upp arbetet för att eliminera trakasserier. Även här får vi förhoppningsvis se en förändring inom sjöfarten, men nu talar vi inte om implementering av ny teknik utan om ändring av inrotade attityder, vilket kan bli en ännu större utmaning. Vi berättar bland annat om konstruktiva förslag från branschen och sjömannen Mikael Lindmarks smärtsamma insikt om att han är en del av problemet.

Ett redarliv

Det är 55 år sedan Skärhamnssonen Folke Patriksson köpte sin första båt. Mannen bakom Nordsjöfrakt och Transatlantic har köpt och sålt fler fartyg än antalet fartyg som får sjöfartsstöd i svenska handelsflottan, närmare bestämt 110 stycken. Redare är dock en titel han aldrig har varit helt bekväm med. Vi skildrar hans liv, framgångar och motgångar i ett stort porträtt.

Läs också om NES nya tanker Northern Skagerrak, verkstadsföretaget Offshore Engineering, planerna på ett varvshistoriskt centrum i Göteborg och mycket mer i nummer 4/2018 av Sjöfartstidningen som når prenumeranter i dagarna. 

Så får du tag i Sjöfartstidningen

Prenumerera

Köp lösnummer