Åtta nya fartyg till Stena-pool

Nybildade Principial Maritime Management sätter in hela sin nyförvärvade flotta på sju suezmax-tankfartyg i Stena Sonangol Suezmax Pool. De aktuella fartygen är: Princimar Truth, byggd 2007, Princimar Faith, byggd 2005, Princimar Joy, byggd 2010, Princimar Strength, byggd 2010, Princimar Perseverance, byggd 2010, Princimar Grace, byggd 2011 och Princimar Hope, byggd 2011.Det genomsnittliga inköpspriset för fartygen uppges vara USD 69 miljoner. Till poolen tillkommer dessutom Sovcomflots SCF Samotlor, 158.000 ton dödvikt, som nyligen levererades från DSME-varvet i Sydkorea. Teknisk management och bemanning av fartygen kommer att skötas av Stenas Northern Marine Management, Glasgow.I och med dessa fartygsförstärkningar omfattar nu poolen sammanlagt 18 fartyg. Poolen kommer inom kort att bestå av 25 fartyg på sammanlagt 4 miljoner dwt och en medelålder av bara 1,5 år när de tolv nya suezmaxfartygen som Stena och Sonangol beställt från Samsung och Daewoo Shipbuilding levererats.Principial Maritime Management, ett portföljbolag hos kapitalförvaltaren Apollo Management, New York, leds av förre Stena Bulk-medarbetaren Art Regan.