Aspo genomför nyemission

Aspo, som nyligen förvärvade [email protected], har beslutat om en riktad emission avseende köpeskillingen av rederiet.

Relaterade artiklar

Nyligen blev det klart att finska bulkrederiet ESL Shipping, som helägs av Aspo Group, köper alla aktier i [email protected] Shipping och [email protected] Holding. För en månad sedan godkände finska konkurrensverket förvärvet, som förväntas bli helt klart sista augusti. 

Nasdaq Helsinki

Den riktade emissionen, som styrelsen beslutade om på tisdagen, omfattar 444.255 aktier. Aspo kommer att ansöka om notering av de nya aktierna med Nasdaq Helsinki Ltd tillsammans med nuvarande Aspo-aktier, efter det att aktierna har registrerats i "Finnish Trade Register".

1,4 procent

Efter registreringen av de nya aktierna kommer det totala antalet Aspo-aktier att vara 31.419.779 och de nya aktierna kommer att motsvara cirka 1,4 procent av bolagets aktiekapital.