Arctic Sea till Kanada

Lastfartyget Arctic Sea, som under uppmärksammade former försvann i fjol sommar, har nu bytt ägare för en icke offentliggjord summa. Fartyget tillhör numera kanadensiska Great Lakes Feeder Lines med huvudkontor i Burlington. Tidigare ägare var Arctic Sea Ltd på Malta. Ägarbytet har ännu inte registrerats på Sea-Web. Arctic Sea kapades i Östersjön den 24 juli 2009 och först den 17 augusti kunde ryska örlogsfartyg frita fartyget utanför Kap Verde. Efter det undersöktes fartyget av ryska myndigheter under flera månader innan fartyget överlämnades till managementbolaget Solchart Management. Fartyget har också undersökts av maltesiska myndigheter. Det har ännu inte framkommit varför fartyget kapades, eller om det överhuvudtaget var frågan om en kapning. Varken ryska eller maltesiska myndigheter hittade något misstänkt ombord. I internationell media har det spekulerats vilt om fartygets mystiska försvinnande. Bland de mer anmärkningsvärda spekulationerna var att en kriminell grupp i Ryssland skulle ha smugglat S-300- eller Kh-55- missiler till Iran ombord på fartyget. Den ryska regeringen skulle ha fått vetskap om detta via den israeliska säkerhetstjänsten Mossad, och därefter arrangerat en kapning. Missilerna skulle ha kommit ombord under ett varvsbesök i Kaliningrad.