Aranda Rauma Marine Constructions Oy:n telakalla 3.5.2017. Alus luovutettiin telakalle 27.7.2017 peruskorjausta ja uudistustöitä varten. Suunnitelmien mukaan varsinainen telakointi kestää kuluvan vuoden loppuun asti, minkä jälkeen aluksella tehdään erilaisia viimeistelytöitä ja testauksia helmi–maaliskuulle asti. Korjaus- ja uudistustyö maksaa 13,65 miljoonaa euroa. Uudistuksessa Arandaa pidennetään noin 5 metrillä. Se toteutetaan lisäämällä aluksen keskelle lohko sekä muotoilemalla perää ja peräkantta uudelleen. Aluksen jatkaminen mahdollistaa kokonaan dieselsähköiseen propulsioon siirtymisen sekä tutkimus- ja laboratoriotilojen laajentamisen. RMC:n telakalle otetussa kuvassa näkyy merkittynä molemmat katkaisulinjat, keskilaiva ja perän uudelleen muotoilu.

Fotograf: Jaakko Helanto

Kategori: Reparationsvarv

Aranda uppgraderas för biodiesel

Finlands miljöcentrals havsforskningfartyg Aranda genomgår en uppgradering på varvet Rauma Marine Constructions.

Havsforskningsfartyget Aranda kommer bland annat att förlängas med sju meter på varvet Rauma Marine Constructions Oy (RMC) i Raumo. Ombyggnaden och uppgraderingen kommer att vara klar våren 2018.

Finlands miljöcentral (SYKE) uppger att Aranda även används av bland annat Meteorologiska institutet och Naturresursinstitutet. Under de senaste åren har dessutom SMHI använt Aranda för sina Östersjöexpeditioner.

Livstidsförlängning

Renoveringen av det närmare 30 år gamla fartyget ska säkerställa driften fram till 2030-talet. Under varvsbesöket reduceras fartygets miljöeffekter och driftskostnader. Ombyggnaden ger större forsknings- och laboratorieutrymmen men innebär också att man uppgraderar framdrivningssystemet.

– Ombyggnaden gör det möjligt att använda biodiesel året om på Aranda. Dessutom kan fartyget i fortsättningen köra korta sträckor med enbart batterikraft, vilket betydligt minskar inte bara utsläppen utan även det buller fartyget orsakar i havet. Det här är en avsevärd förbättring med tanke på de havsorganismer som är föremål för forskningen, men också viktigt för själva forskningen i och med att det blir lättare att göra hydroakustiska undersökningar, säger utvecklingschef Juha Flinkman på SYKE:s havscentral.

Arktisk forskning

Ombyggnaden uppges även ge Aranda bättre isgående egenskaper. Fartyget är från början planerat för att kunna operera året runt i Östersjön men också i polarområden. Nu har man valt att ytterligare förbättra Arandas möjligheter för marin forskning i kalla områden eftersom det i Europa uppges finnas bara ett fåtal forskningsfartyg av samma storlek som kan operera i arktiska förhållanden. Fartygsdesignbyrån ILS, som är specialist på isbrytande fartyg, deltar i projektet i samarbete med RMC och SYKE.

Skrovet till Aranda byggdes i Åbo, men på grund av att varvet Laivateollisuus lades ner utrustades fartyget av Wärtsilä Marine i Helsingfors. Leveransen ägde rum i juni 1989. 

Specialfartyg

– Renoveringen av Aranda är en fin möjlighet att få dra nytta av det kunnande om specialfartyg som finns på RMC:s varv i Raumo. Den här typen av krävande projekt är RMC:s specialkompetensområde i sin bästa form och de erbjuder motiverande utmaningar för vår organisation. Vi är för närvarande sysselsatta med att bygga en passagerarbilfärja till Danmark och på ritbordet finns även stridsfartyg för försvarsmakten, så det är en rätt brokig mångfald, kommenterar RMC:s vd Heikki Pöntynen i ett pressmeddelande.