Antalet fartygsolyckor minskar i Östersjön

Under 2009 skedde sammanlagt 105 fartygsolyckor i Östersjön, enligt senaste statistiken från Helcoms medlemsländer. Detta är en minskning med 22 procent jämfört med 2008 och 12,5 procent jämfört med 2007. I 52 procent av fallen var den mänskliga faktorn orsaken bakom olyckan.En klar majoritet av alla olyckor inträffade nära kust eller i anslutning till hamn, den vanligaste olyckan var grundstötning. 36 procent av alla olyckor var grundstötningar, därefter kom kollisioner på 32 procent. Endast sex av dessa fall var kollisioner mellan fartyg. 53 procent av alla kollisioner inträffade i sydöstra Östersjön medan antalet kollisioner i Finska viken har minskat drastiskt, under 2009 inträffade bara en kollision i området.Av alla 105 inrapporterade olyckor orsakade tio procent föroreningar som oljeutsläpp.