Fotograf: Alan Jamieson/Flickr

Kategori: Offshore | Ekonomi

”Ansökan saknar grund”

Norseman Offshore AS har lämnat in ansökan om att försätta Viking Supply Ships A/S i konkurs.

Viking Supply Ships AB (publ) meddelar att dotterbolaget Viking Supply Ships A/S igår, torsdag, fick information om att Norseman Offshore AS lämnat in en ansökan till Maritime and Commercial High Court i Köpenhamn om att försätta Viking Supply Ships A/S i konkurs. Vidare uppges att bolaget inte ännu på fredag morgon hade delgivits något officiellt besked om denna ansökan från domstolen.

Bareboat

Norseman Offshore AS är ägare till fartyget Odin Viking som hyrs in bareboat av Viking Supply Ships A/S. Grunden för konkursansökan är obetalda hyror till ett sammanlagt belopp om cirka 2,5 miljoner US dollar.

Viking Supply Ships A/S anser att denna ansökan saknar grund och kommer därför att bestrida den. Viking Supply Ships A/S uppges vidare ha för avsikt att fullfölja processen för att åstadkomma en omstrukturering av skulderna.

Sale- and leaseback

Parterna har under flera månader fört diskussioner som ett led i en övergripande finansiell omstrukturering av koncernen.

Viking Supply Ships A/S ingick i december 2012 ett sale- and leaseback-avtal med Norseman Offshore AS för fartyget Odin Viking. Bareboat-avtalet inkluderar köp- och säljoptioner och löper under 8 år.

Projektfinansieringsbolaget Norseman Offshore AS bildades för enbart denna transaktion av Pareto Project Finance AS, som då beskrevs som den ledande arrangören av sjöfarts-, offshore- och fastighetsprojekt i Norge.