Fotograf: Furetank

Kategori: Folk/företag | Tank

Ännu ett fartyg flaggar svenskt

Den svenska inflaggningen fortsätter. På onsdagen hissades den svenska flaggan på Furetanks Fure West. 

Inflaggningen äger rum i dag i Landskrona.

– Vi är mycket glada över att kunna flagga svenskt. Den svenska flaggan står för kvalitetssjöfart och vi är därför stolta över att bidra med ytterligare ett fartyg i den svenskflaggade flottan som satsar på miljö, säkerhet och framtiden. Den här utvecklingen är möjlig mycket tack vare vårt goda samarbete med de sjöfackliga parterna och de förbättrade villkor sjöfarten har fått, säger Lars Höglund, vd på Furetank. 

”Samhällets trygghet” 

Enligt Rikard Engström, vd på Svensk Sjöfart, är en stark svenskflaggad flotta viktigt för hela samhället.  

– Nästan alla varor till och från Sverige transporteras genom sjövägen och vi är därför beroende av att infrastrukturen och transporterna fungerar som de ska. Svenskflaggade fartyg ökar därför samhällets trygghet och detta är därför en glädjande händelse både för sjöfarten och samhället i stort. Samarbetet mellan fackföreningarna och politiken har varit centrala för den utveckling vi nu ser, säger han. 

LNG-driven

Tankfartyget Fure West är också en del i rederiets miljösatsning genom att fartyget efter en konvertering använder sig av bränslena naturgas/biogas (LNG, LBG). Fartyget byggdes 2006 och är på 17.557 dwt. Fure West är 144 meter långt och 21,5 meter bred.