Ann-Catrine Zetterdahl ny generaldirektör för Sjöfartsverket

Ann-Catrine Zetterdahl har utsetts till ny generaldirektör för Sjöfartsverket, hon efterträder Jan-Olof Selén på posten. Ann-Catrine Zetterdahl har sedan 2006 arbetat som direktör/vice president för customer operations inom TeliaSonera. Zetterdahl har sedan 2004 haft ledande befattningar inom TeliaSonera samt varit vd för bland annat Telia Installation AB samt haft styrelseuppdrag i bland annat Telaris samt i Statens lokalförsörjningsverk. Ann-Catrine Zetterdahl förordnas som generaldirektör och chef för Sjöfartsverket från och med den 1 maj 2010 till och med den 30 april 2016. Från den 1 januari 2010 till dess att Ann-Catrine Zetterdahl tillträder har regeringen i dag också beslutat att Sjöfartsverkets nuvarande ekonomidirektör, tillika ställföreträdande generaldirektör, Noomi Eriksson vikarierar som generaldirektör och chef för Sjöfartsverket.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.