Fotograf: Furetank

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Andra Fure Vinga sjösatt

Det sjunde produkttankfartyget i en serie på sammanlagt åtta för tre rederier inom Gothia Tanker Alliance har sjösatts i Kina.

Furetanks nybygge med varvsnummer AD0037 får namnet Fure Vinga. Hon sjösattes i går, den 6 augusti, på det kinesiska varvet China Merchants Jinling, Dingheng Shipyard.

Leverans i december

Fure Vinga är på cirka 18.000 dwt och lasttankarnas sammanlagda volym är cirka 20.000 kubikmeter. Hon är det sjunde fartyget i serien, i vilken ingår fartyg för Furetank, Älvtank och Thun Tankers. Leveranstid för Fure Vinga är december 2020. Seriens sista fartyg sjösätts i november i år och ska likaså levereras till Furetank. Hennes namn har inte ännu offentliggjorts.

Fure Vinga blir det andra fartyget i denna serie med detta namn. Det första nybygget av denna typ, levererat till Furetank i april 2018, såldes ett år senare till Desgagnes Transport i Kanada och heter numera Gaia Desgagnes. Därefter gjorde Furetank en tilläggsorder på ytterligare två systerfartyg, av vilka nu sjösatta Fure Vinga är det första.

El från land

Lars Höglund, vd för Furetank, uppger att nya Fure Vinga och det följande nybygget är de första i serien som är utrustade för att koppla all el från land under hamnuppehåll.

– Vi behöver inte ha igång någon förbränningsmotor vid kajuppehåll.  Nu väntar vi bara på att hamnarna anpassar sig, säger han till Sjöfartstidningen.