Anders Lindström ordförande i Statens maritima museer

Förre generaldirektören i Sjöfartsverket, Anders Lindström, har av regeringen utsetts till styrelseordförande i Statens maritima museer. Sjöfarten är representerad i styrelsen också av Sveriges Skeppsmäklareförenings vd Berit Blomqvist och universitetsadjunkt Karin Lundberg vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. Övriga styrelseledamöter är kommendör Tommy Åsman, leg. läkare med. dr. Claes Hultling, länsantikvarie Lena Landström, ordföranden i kulturnämnden Karlskrona kommun Birgitta Törnqvist och Cajsa Engström, som är affärsområdeschef på Göteborg & Co.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.