Arkiv

  • Anlöp. I början av veckan gjorde Stena Ebba sitt första anlöp i Karlskrona, det efter den långa resan från varvet i Kina. Nu görs fartyget redo inför trafikstarten på linjen mellan Karlskrona och Gdynia.