Arkiv

  • Södertälje sluss. Nu börjar arbetena på allvar med att bygga den nya slussen i Södertälje. Dock skapar tre broar i början av Södertälje kanal problem för Mälarprojektet med att nå det planerade måttet på farleden.