Arkiv

  • Statistik. Godshanteringen i svenska hamnar har påverkats relativt lite av pandemin, det enligt en ny rapport från Trafikanalys. Antalet fartygsanlöp har dock minskat samtidigt som andelen svenskregistrerade fartyg som anlöpt svenska hamnar ökat.

  • Pandemin. Både Stockholm, Visby och Göteborg har nu fått sina första kryssningsanlöp där passagerarna tillåts gå iland, men bara i speciella bubblor. Ett samarbete mellan hamnarna har skapat möjligheten.