Arkiv

  • Lotsutredning. I december 2023 införs nya regler för lotsning i Sverige. Lotsplikten blir då mer riskbaserad och de sammanvägda riskerna för lotsled och farled avgör om en lots behöver anlitas.