Arkiv

  • Brandskydd. Elbilar och nya bränslen förändrar förutsättningarna för brandskydd på roro-fartyg. Ett forskningsprojekt på Rise undersöker gällande krav på utformningen av brandskyddsutrustning för ombordanställda.