Stena Polaris i Jacksonville.

Fotograf: Crowley

Kategori: Tank

Amerikansk charter för Stena Polaris

Den amerikanska rederi- och logistikkoncernen Crowley hyr in den isklassade tankern Stena Polaris från Concordia Maritime för vidare befraktning till Military Sealift Command som är en del av USA:s försvar.

Crowley har vunnit upphandlingen av ett charterkontrakt för amerikanska Military Sealift Command och ska bemanna och operera tankfartyget Stena Polaris om 65.200 dwt. Fartyget är av typen P-Max, byggt 2010 och ägs av Concordia Maritime inom Stenasfären.

Bunkring under gång

En konvertering av Stena Polaris har nu slutförts i Jacksonville, Florida, för att uppfylla de krav som U.S. Department of Defense ställer. Bland annat har fartyget fått utrustning för bunkring av militärfartyg under gång ute till havs. Ombyggnaden har utförts av Fincantieri Marine Repair i samarbete mellan Crowley, DNV och U.S. Coast Guard, uppger Crowley i ett pressmeddelande.

Den isförstärkta tankern ska enligt pressmeddelandet utföra bränsletransporter för försvaret i Arktis och Antarktis på uppdrag av Department of Defense. När Stena Polaris inte opererar i dessa vatten sysselsätts hon med bränsletransporter vid försvarsoperationer i Medelhavet.

Stena Polaris har registrerats i USA och bemannas av amerikansk besättning. Enligt Crowley inleder Stena Polaris sin tjänstgöring för Military Sealift Command denna vecka.

Arbetskrävande

Erik Lewenhaupt, vd för Concordia Maritime, säger till Sjöfartstidningen att fartyget levererades till Crowley från Concordia Maritime i början av januari detta år.

– Då gick hon in i Jacksonville, där Crowley har sin bas. Arbetet med att få in henne under amerikansk flagg på ganska kort tid har varit ganska arbetskrävande administrativt. Hon hade tidigare Bermuda-flagg, men vi kom i mål med det i tid. Från oss är fartyget på en bareboat-charter till Crowley på ett år med flera optioner till förlängning.

Lämpligt fartyg

För det användningsområde som Military Sealift Command har tror Erik Lewenhaupt att Stena Polaris är ett lämpligt fartyg.

– De behövde ett isklassat fartyg och ville ha den möjlighet som P-Maxarna kan ge att ta mycket last på ett begränsat djupgående. För oss är det ett fint kvitto på att P-Maxkonceptet vad gäller säkerhet och kvalitet är erkänt.

Han säger att det för Concordia Maritime torde vara första gången som de har ett fartyg under amerikansk flagg.

– Vi är jätteglada över det här och om det blir fler kontrakt framöver är svårt att sia om. Military Sealift Command är en myndighet så det är upphandlingar för detta.