Fotograf: Älvtank

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Älvtank säljer Ramira

Tankfartyget Ramira har i dag, fredag, i Göteborg överlåtits till nya ägare.

Rederi AB Älvtank har den 9 november 2018 sålt och överlämnat produkttankfartyget Ramira i Skandiahamnen i Göteborg till de nya ägarna Algoma Tankers. Enligt säljaren kommer fartyget att få kanadensisk flagg och gå i inrikes trafik på Stora sjöarna i Kanada.

Ersätts av nybyggen

Ramira är byggd 2008 av Tuzzlla Gemii Endussttrriissii A. S. i Turkiet. Hon är på 16.958 dwt med en tankkapacitet på 19.604 kubikmeter vid 98 procents fyllnadsgrad.

Älvtank har nyligen tagit leverans av det LNG-drivna nybygget Ramanda om 17.994 dwt, som ingår i en serie på sex fartyg för Furetank, Älvtank och Thun Tankers. Älvtank har även beställt det sjätte och sista nybygget i serien, vilket beräknas vara leveransklart i början av sommaren 2019.