Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Container | Torrlast

Allvarligt sjuk sjöman evakuerades

En allvarligt sjuk sjöman evakuerades på onsdagsmorgonen från fartyget Main Highway av Sjöfartsverkets räddningshelikopter Lifeguard 908. Patienten fördes till Sjukhuset i Kalmar. 

Räddningsledaren Jonas Malmstedt på Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral vill inte berätta exakt vilken typ av sjukdom sjömannen drabbades av, men säger till Sjöfartstidningen att det var ett såpass allvarligt akutfall att det var nödvändigt att skicka ut helikoptern Lifeguard 908 från Visby och flyga sjömannen till sjukhus.   

– När någon kontaktar oss i ett sådant här ärende så gör vi en bedömning ihop med läkare och befälhavare om det behövs en medicinsk evakuering, en så kallad Medevac. Ofta handlar det om till exempel hjärtinfarkt, någon allvarlig arbetsolycka, eller att man skurit sig eller klämt sig på något sätt. 

Kan landa direkt  

Enligt Jonas Malmstedt så genomför man ett hundratal sådana här medicinska evakueringar från fartyg per år, varav över hälften görs med hjälp av helikopter där man i likhet med onsdagsmorgonens fall vinschar upp patienten. 

– På en del fartyg, som till exempel Finlandsbåtarna i den Stockholmska skärgården, kan vi landa direkt och slipper då att vinscha, säger Jonas Malmstedt och fortsätter: 

– Det här är något som ingår i Sjöfartsverkets Tele Medical-tjänst, som är en medicinsk rådgivningstjänst dit alla svenska sjömän har rätt att vända sig. Alla som jobbar på sjön har enligt FN-konventionen rätt till sjukhus och även om du skulle jobba ombord på till exempel ett singaporeflaggat fartyg så kan du alltså konsultera oss. När någon ringar oss så kopplar vi i vår tur upp oss mot en läkare som är kontrakterad av Sjöfartsverket, och så gör vi alltså ihop med befälhavaren en gemensam medicinsk bedömning. Totalt har vi omkring 400 rådgivningsärenden per år, säger Jonas Malmstedt, räddningsledare vid Sjö- och flygräddningscentralen. 

På väg till Finland 

Biltransportfartyget Main Highway befann sig mellan Öland och Gotland på väg till Hangö i Finland när sjukdomstillbudet inträffade och evakueringen genomfördes. Fartyget ägs av rederibjässen “K” Line European Sea Highway Services (KESS), är byggt 1998 och är på 3.347 dwt.   

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.